a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Budsjettskjema 1B - netto drift
(tall i hele tusen)
Vedtatt budsjett 2016Budsjettforslag 2017Budsjettforslag 2018Budsjettforslag 2019Budsjettforslag 2020 
Rådmann, stab og støttefunksjoner      
Rådmann 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000  
Økonomi 146 967 149 187 149 187 149 187 148 937  
Personal og organisasjon 119 307 128 167 135 167 133 967 133 967  
Kommunikasjonsavdeling 7 752 7 632 7 632 7 632 7 632  
Næring 9 203 10 203 10 203 10 203 10 203  
Kommuneadvokat 7 151 7 151 7 151 7 151 7 151  
Politisk sekretariat 11 464 11 464 11 464 11 464 11 464  
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 310 844 322 804 329 804 328 604 328 354  
Oppvekst og levekår      
Stab Oppvekst og levekår 72 283 69 399 69 899 69 899 69 899  
Barnehage 1 076 008 1 068 808 1 033 708 1 032 808 1 031 308  
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud 63 502 65 502 65 502 65 502 65 502  
Grunnskole 1 366 987 1 375 087 1 372 487 1 369 887 1 369 887  
Johannes læringssenter 115 989 115 839 115 359 115 359 115 359  
Stavanger kulturskole 34 581 34 731 34 731 34 731 34 731  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 38 985 38 735 38 735 38 735 38 735  
Ungdom og fritid 71 929 73 029 71 229 71 729 71 229  
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 67 538 68 838 70 838 70 838 70 838  
Barneverntjenesten 213 520 210 020 210 020 210 020 210 020  
EMbo 9 555 9 555 9 555 9 555 9 555  
Helse og sosialkontor 621 097 608 819 610 319 610 319 610 319  
NAV 230 344 276 354 271 354 266 354 266 354  
Boligkontoret0 6 762 6 762 6 762 6 762  
Fysio- og ergoterapitjenesten 57 508 57 058 57 058 57 058 57 058  
Hjemmebaserte tjenester 461 992 78 040 84 540 83 040 83 040  
Bofellesskap PUH0 272 900 265 400 269 900 278 100  
Bofellesskap psykisk helse/ROP0 117 752 130 502 135 952 135 952  
Alders- og sykehjem 822 969 824 869 824 169 828 669 832 169  
Rehabiliteringsseksjonen 43 383 46 183 46 183 46 183 46 183  
Arbeidstreningsseksjonen 12 442 13 162 13 162 13 162 13 162  
Flyktningseksjonen 9 215 9 165 9 165 9 165 9 165  
Dagsenter og avlastningsseksjonen 156 995 162 295 170 795 170 795 170 795  
Tekniske hjemmetjenester 1 309 1 259 1 259 1 259 1 259  
Krisesenteret i Stavanger 11 823 11 823 11 823 11 823 11 823  
Helsehuset i Stavanger 11 006 11 606 11 606 11 606 11 606  
Stavanger legevakt 40 656 47 656 47 656 47 656 47 656  
Sentrale midler legetjeneste 66 866 67 166 67 466 67 766 68 066  
Sentrale midler levekår -82 329 -84 429 -84 429 -84 429 -84 429  
Sum Oppvekst og levekår 5 596 153 5 657 983 5 636 853 5 642 103 5 652 103  
Bymiljø og utbygging      
Stab Bymiljø og utbygging 5 999 5 999 5 999 5 999 5 999  
Miljø 4 673 3 953 1 453 1 453 1 453  
Utbygging 7 215 11 285 11 285 11 285 11 285  
Stavanger eiendom -276 423 -179 729 -169 579 -163 729 -160 529  
Park og vei 141 898 144 848 145 548 147 248 149 948  
Idrett 127 473 128 748 130 098 128 948 127 798  
Vannverket00000 
Avløpsverket00000 
Renovasjon 140 140 140 140 140  
Plan og anlegg00000 
Sum Bymiljø og utbygging 10 975 115 244 124 944 131 344 136 094  
Kultur og byutvikling      
Stab Kultur og byutvikling 18 982 18 142 14 692 14 182 14 182  
Byggesaksavdelingen00000 
Planavdelinger 33 563 35 413 40 063 42 063 38 063  
Kulturavdelingen 153 701 160 791 159 001 159 001 159 001  
Sum Kultur og byutvikling 206 246 214 346 213 756 215 246 211 246  
Felles kostnader 715 047 972 120 920 584 894 113 873 127  
Sum drift 6 839 265 7 282 497 7 225 941 7 211 410 7 200 924  
Sum fordelt til drift -6 839 265 -7 282 497 -7 225 941 -7 211 410 -7 200 924  
Sum totalt00000 
Tabell 10.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)