a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske mål2017201820192020Snitt 2017-2020 Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,7 %2,0 %2,4 %3,0 %2,3 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering59 %75 %52 %68 %63 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene65 %64 %64 %62 %64 %< 60 %
Tabell 10.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)