a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Abonnementsavgift for trygghetsalarm foreslås økt med 2,5 % 1.januar 2017. Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.desember 2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn 200 kroner per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har rådmannen lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler 200 kroner per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

NettoinntektMånedssats (i kr) 
Under 2G (0-185 152) (inkl. ev praktisk bistand)               200 
2G– 3G (185 152–277 728)                     285 
Over 3G (277 728)                                  570 
Tabell 12.15 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)