a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

 Vedtatt
budsjett 2016
Budsjettforslag
2017
Budsjettforslag
2018
Budsjettforslag
2019
Budsjettforslag
2020
 
Rådmann, stab og støttefunksjoner      
Rådmann 9 000 9 039 9 039 9 039 9 039  
Økonomi 146 967 150 338 152 838 150 338 152 588  
Personal og organisasjon 119 307 132 198 139 198 137 998 137 998  
Kommunikasjonsavdeling 7 752 7 778 7 778 7 778 7 778  
Næring 9 203 10 272 10 272 10 272 10 272  
Kommuneadvokat 7 151 7 284 7 284 7 284 7 284  
Politisk sekretariat 11 464 11 663 11 663 11 663 11 663  
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 310 844 328 572 338 072 334 372 336 622  
Oppvekst og levekår      
Stab Oppvekst og levekår 72 283 71 474 71 974 71 974 71 974  
Barnehage 1 076 008 1 074 147 1 039 047 1 038 147 1 036 647  
Grunnskole 1 366 987 1 407 730 1 405 130 1 402 530 1 402 530  
Johannes læringssenter 115 989 144 107 143 627 143 627 143 627  
Stavanger kulturskole 34 581 35 834 35 834 35 834 35 834  
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 38 985 41 668 41 668 41 668 41 668  
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud 63 502 79 850 79 850 79 850 79 850  
Ungdom og fritid 71 929 75 407 73 607 74 107 73 607  
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 67 538 71 356 73 356 73 356 73 356  
Helse og sosialkontor 621 097 612 820 614 320 614 320 614 320  
NAV 230 344 277 975 272 975 267 975 267 975  
Boligkontoret- 6 981 6 981 6 981 6 981  
Fysio- og ergoterapitjenesten 57 508 60 078 60 078 60 078 60 078  
Barneverntjenesten 213 520 218 458 218 458 218 458 218 458  
Hjemmebaserte tjenester 79 022 52 582 59 082 57 582 57 582  
Bo og aktivitet Nord og Sør 267 532 277 716 270 216 274 716 282 916  
Bo og aktivitet Psykisk helse 115 438 124 004 136 754 142 204 142 204  
Alders- og sykehjem 822 969 861 835 861 135 865 635 869 135  
Stavanger legevakt 40 656 48 800 48 800 48 800 48 800  
Rehabiliteringsseksjonen 43 383 48 547 48 547 48 547 48 547  
Arbeidstreningsseksjonen 12 442 13 454 13 454 13 454 13 454  
Flyktningseksjonen 9 215 21 697 21 697 21 697 21 697  
EMbo 9 555 11 918 11 918 11 918 11 918  
Dagsenter og avlastningsseksjonen 156 995 167 042 175 542 175 542 175 542  
Tekniske hjemmetjenester 1 309 1 497 1 497 1 497 1 497  
Krisesenteret i Stavanger 11 823 12 556 12 556 12 556 12 556  
Helsehuset i Stavanger 11 006 12 111 12 111 12 111 12 111  
Sentrale midler levekår -82 329 -79 909 -79 909 -79 909 -79 909  
Sentrale midler legetjeneste 66 866 70 285 70 585 70 885 71 185  
Sum Oppvekst og levekår 5 596 153 5 822 020 5 800 890 5 806 140 5 816 140  
Bymiljø og utbygging      
Stab Bymiljø og utbygging 5 999 6 097 6 097 6 097 6 097  
Miljø 4 673 44 5 544 1 544 1 544  
Utbygging 7 215 11 368 11 368 11 368 11 368  
Stavanger eiendom -276 423 -175 464 -165 314 -159 464 -156 264  
Park og vei 141 898 146 927 147 627 149 327 152 027  
Idrett 127 473 126 342 127 692 126 542 125 392  
Vannverket----- 
Avløpsverket----- 
Renovasjon 140 140 140 140 140  
Plan og anlegg----- 
Sum Bymiljø og utbygging 10 975 115 454 133 154 135 554 140 304  
Kultur og byutvikling      
Stab Kultur og byutvikling 18 982 18 207 14 757 14 247 14 247  
Byggesaksavdelingen----- 
Planavdelinger 33 563 34 694 39 344 41 344 37 344  
Kulturavdelingen 153 701 160 356 161 416 160 216 160 216  
Sum Kultur og byutvikling 206 246 213 257 215 517 215 807 211 807  
Felles kostnader 715 047 786 169 730 633 700 162 674 176  
Sum drift 6 839 265 7 265 472 7 218 266 7 192 035 7 179 049  
Sum fordelt til drift -6 839 265 -7 265 472 -7 218 266 -7 192 035 -7 179 049  
Sum totalt----- 
Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B - netto drift. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)