a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiske mål2017201820192020Snitt
2017-2020
Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,8 %2,1 %2,7 %3,3 %2,5 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering58 %71 %46 %58 %58 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene65 %64 %66 %65 %65 %< 60 %
Tabell 2.5 Økonomiske måltall
Last ned tabelldata (Excel)