a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket

Avløpsverket

Funksjon 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlag 20172017201820192020 
Vannverket     
Fastledd, IVAR 19 120 21 645 23 493 27 219  
Mengdevariabelt ledd, IVAR 27 234 29 750 31 304 35 568  
Bemanningsøkning iht. Hovedplan1 4001 7502 1002 450 
Driftsutgifter/generell prisstigning35 725 36 454 37 197 37 956  
Avskrivinger19 73520 416 20 991 21 519  
Renter restkapital 8 318 8 811 9 183 9 510  
Gebyrgrunnlag 111 532 118 826 124 268 134 222 
Foreslåtte inntekter−104 297−114 727−119 942−132 979 
Dekningsgrad0,94 %0,97 %0,97 %0,99 % 
      
Avløpsverket     
Avløpsrensing IVAR 93 630 97 118 100 414 102 715 
Bemanningsøkning iht Hovedplan1 4001 750 2 100 2 450 
Driftsutgifter/generell prisstigning41 799 42 679 43 577 44 493 
Skadedyrbekjempelse 750 750 750 750  
Avskrivninger 39 756 40 675 41 503 42 115  
Renter restkapital 15 091 15 626 16 144 16 571  
Gebyrgrunnlag 192 426 198 598 204 488 209 094 
Foreslåtte inntekter−193 841−193 841−193 841−196 167 
Dekningsgrad1,01 %0,98 %0,95 %0,94 % 
Tabell 4.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2017
Last ned tabelldata (Excel)

 Prisen for vann og prisen for avløp holdes uendret i 2017. Alle priser er eksklusiv MVA.