a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven økes i snitt med 2,5 %.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Gebyr for oppretting av grunneiendom
og festegrunn (i kr)
 
Areal fra 0 – 500 m²23 000
Areal fra 501 – 2000 m²25 100
Areal fra 2001 m² –
økning pr. påbegynt da.
2 200
Tabell 4.19 Gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes et 1/2 gebyr etter dette pkt.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

Reduksjon gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn (i kr)  
6 - 10 tomter10 % reduksjon 
11 - 25 tomter15 % reduksjon 
26 og flere tomter20 % reduksjon 
Tabell 4.20 Reduksjon gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For store eiendommer (fradelinger) som skal deles opp senere, beregnes 1/2 gebyr

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier (i kr) 
Areal fra 0 - 150 m² 18 900
Areal fra 151 – 500 m² 23 000
Areal fra 501 – 2000 m² 25 100
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 200
Tabell 4.21 Gebyr for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn/ukjent eie
Last ned tabelldata (Excel)

Beløpet inkluderer utlysning i avis – for denne type saker skal det ikke være dokumentavgift.

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon (i kr)  
Areal fra 0 – 50 m²10 900 
Areal fra 51 – 250 m² 13 500 
Areal fra 251 – 2000 m²15 700 
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 200 
Tabell 4.22 Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

Reduksjon i gebyr ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal  
6 - 10 tomter10 % reduksjon 
11 - 25 tomter15 % reduksjon 
26 og flere tomter20 % reduksjon 
Tabell 4.23 Reduksjon i gebyr ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal
Last ned tabelldata (Excel)

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom (i kr) 
Areal fra 0 – 2000 m² 32 800
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 200
Tabell 4.24 Gebyr for oppretting av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.