a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (Maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Gebyr for grensejustering, grunneiendom  
Areal fra 0 – 100 m² 7 600 
Areal fra 101 – 150 m²9 800 
Areal fra 151 – 250 m²12 900 
Areal fra 251 – 500 m² 16 200  
Tabell 4.25 Gebyr for grensejustering, grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens arealet, men den maksimale grensen settes til 1000 m².

Gebyr for grensejustering, anleggseiendom  
Areal fra 0 – 250 m²17 400 
Areal fra 251 – 1000 m²20 500 
Tabell 4.26 Gebyr for grensejustering, anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)