a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

KvadratmeterGebyr 
Areal fra 0 – 250 m² 16 400  
Areal fra 251 – 500 m² 20 500  
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 2 200  
Tabell 4.27 Gebyr ved arealoverføring av grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

Gebyr ved arealoverføring av heftefrie eiendommer (i kr)  
Areal fra 0 – 250 m² 13 100  
Areal fra 251 – 500 m² 17 400 
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på:2 200 
Tabell 4.28 Gebyr ved arealoverføring av heftefrie eiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom (i kr)  
Areal fra 0 – 250 m² 23 000  
Areal fra 251 – 500 m² 27 100  
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på:2 200 
Tabell 4.29 Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)