a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Stavanger hjemmehjelp leverer praktisk bistand til nødvendig renhold, vask av tøy, sengetøyskift og til å bestille husholdningsvarer.

Praktisk bistand tildeles med hjelp til selvhjelp som utgangspunkt. Brukerne får tjenester som ivaretar det brukeren trenger hjelp og støtte til, samtidig som brukerne opprettholder de aktivitetene som de mestrer så lenge som mulig. Virksomheten tilbyr også kjøp av tilleggstjenester. Stavanger kommune har fritt brukervalg. Stavanger hjemmehjelp gir tjenester til om lag 84 prosent av brukerne som mottar praktisk bistand, mens 16 prosent mottar tjenester fra privat leverandør som kommunen har avtale med.

Driften av Tante Emmas Hus og Bergeland bydelssenter er lagt til Stavanger hjemmehjelp.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tilpasning til endret oppdragsmengde
Antall brukere som mottar hjemmehjelp synker stadig, og Stavanger hjemmehjelp må tilpasse bemanningen til en mindre oppdragsmengde. Stavanger kommune gjennomførte høsten 2016 ny konkurranse om levering av praktisk bistand. Kommunen inngikk avtale med to eksterne leverandører. Dermed har brukernes valgmulighet økt fra to til tre leverandører. Det vil kunne føre til ytterligere reduksjon i oppdragsmengden hos Stavanger hjemmehjelp.

Samarbeid rundt brukerne
Samarbeid mellom de forskjellige faggruppene som leverer tjenester til brukerne, er en forutsetning for helhetstenkning til beste for bruker. Stavanger kommune ønsker å legge til rette for at hjemmehjelperne i større grad skal inngå i det tverrfaglige samarbeidet som skal bidra til at brukerne kan delta aktivt i eget liv. Stavanger hjemmehjelp må ha en løpende dialog med helse- og sosialkontorene for å sikre at tjenestetilbudet er riktig dimensjonert. I omstillingsprosjektet som starter i 2017 innenfor hjemmebaserte tjenester, vil organisatorisk tilknytning for Stavanger hjemmehjelp bli vurdert.