a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Geodata skal sikre at politikere, administrasjon, byens innbyggere og næringslivet har tilgang til pålitelig og fullstendig informasjon om bygninger, eiendommer, planinformasjon, topografi og andre tema.

Denne oppgaven forvalter avdelingen via et geografisk informasjonssystem hvor digitale kart- og matrikkeldata er de viktigste elementene.

I tillegg skal avdelingen levere tjenester knyttet til eiendomsutvikling og drift, beredskap og miljø- og landbruksforvaltning. Her inngår oppmålingsforretninger, seksjoneringer, salg av digitale og analoge kartprodukter og salg av meglermapper.

Geodataavdelingen skal:

  • holde lav saksbehandlingstid på lovpålagte oppgaver
  • sørge for at fakturagrunnlaget for eiendomsskatt er mest mulig feilfritt
  • sørge for at kart og matrikkel til enhver tid er så oppdatert som mulig
Prioriterte oppgaver i planperioden

Kartleggingsdronen skal benyttes til å produsere ortofoto over prosjektområder i forbindelse med forskjellige planutredninger/plansaker.

Arbeidet med stedsnavnprosjektet, herunder utarbeide en nettbasert innmeldingsportal for publikum skal ferdigstilles i perioden. Prosjektets formål er å rydde opp i alle navn og få en god og konsistent navnebase i Sentralt Stadnamnregister (SSR) til offentlig bruk. Dette vil lette arbeidet med navn på kart, navn på nye prosjekt og dempe bruken av feil og ikke godkjente navn. Det vil også hjelpe utrykningskjøretøy å finne fram til riktig sted.

I perioden er det også en prioritert oppgave å ferdigstille digitalisering av målebrevsprotokoller, byggesaksarkiv, planarkiv og seksjoneringsarkiv.

Avdelingen vil ta i bruk en ny kartløsning for digitale kartprodukter slik at disse kan presenteres både på PC, smartbrett og –telefoner.

Avdelingen bidrar fortløpende til at Stavanger kommune kan legge ut åpne datasett med geografiske data, og dermed være en aktiv tilrettelegger for nye næringer og digitale løsninger.