a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Eiendomsskatt i ASSS-kommunene

Av de 10 kommunene i ASSS-samarbeidet har 7 kommuner eiendomsskatt i 2016. Stavanger kommune har fortsatt lavest eiendomsskatt per standard bolig med kr 3 288 sammenlignet med den høyeste på kr 7 325 (Bergen kommune). Ingen tilgjengelige data for Oslo kommune på måletidspunktet.

Eiendomsskatt – landsgjennomsnitt

For de kommunene i Norge som har innført eiendomsskatt har den gjennomsnittlige generelle skattesatsen holdt seg stabil over flere år og er i 2016 på 5,8 promille. 96 kommuner gir bunnfradrag på boligeiendommer og fritidseiendommer. Utrekk av Oslo kommune, som har et bunnfradrag på kr 4 mill., gir et snitt på kr 270 368. I gjennomsnitt betaler en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær et kommunesenter omkring kr 3877 i eiendomsskatt i 2016, om lag 8 % økning fra året før.

Sortert etter eiendomsskatt på bolig, med laveste skatt på en «standardbolig» til slutt.
2016 er budsjettert og 2015 er regnskapsførte tall.

Kilde: SSB – Kostra – eiendomsskatt

KommuneHovedgruppeEiendomsskattPromillesats
(promille)
Bunnfradrag
(hele kroner)
Eiendomsskatt
normal bolig 2016
Sum inntekt regnskap 2015
(hele tusen kroner)
Siste alm.taksering
(årstall)
BergenBoligJa, hele kommunen2,6 750 000 7 325 515 101 2006
 Generell / næringJa5   223 291 2006
 Sum     738 392  
        
FredrikstadBoligJa, hele kommunen3,9 200 000 6 000 145 604 2005
 Generell / næringJa7   60 407  
 Sum     206 011  
        
KristiansandBoligJa, hele kommunen6,20 5 750 205 762 2011
 Generell / næringJa6,2   68 591  
 Sum     274 353  
        
TromsøBoligJa, hele kommunen5 200 000 5 669 95 936 2006
 Generell / næringJa7   35 483  
 Sum     131 419  
        
TrondheimBoligJa, hele kommunen5,45 500 000 4 469 407 861 2004
 Generell / næringJa5,45   155 578  
 Sum     563 439  
        
StavangerBoligJa, nesten hele kommunen3 400 000 3 288 138 356 2006
 Generell / næringJa4   142 516  
 Sum     280 872  
        
OsloBoligJa2 4 000 000 02016
 Generell / næringNei2  0 
        
BærumBoligNei   0 
 Generell / næringNei   0 
        
DrammenBoligNei   0 
 Generell / næringNei   0 
        
SandnesBoligNei   0 
 Generell / næringNei   0 
Tabell 9.2 Eiendomsskatt ASSS-kommunene
Last ned tabelldata (Excel)

KOSTRA-tall Norge20152016 
Gjennomsnittlig generell skattesats
(Mulig intervall er 2-7 %)
5,7 %5,8 % 
Gjennomsnittlig eiendomsskatt for normal bolig (kr)3 6043 877 
Minimum og maksimum per bolig (kr)intervall fra 480 til 8 400intervall fra 700 til 9 400 
Tabell 9.3 Eiendomsskatt KOSTRA-tall Norge
Last ned tabelldata (Excel)

 

Kommuner med eiendomsskatt20152016
Antall kommuner med eiendomsskatt355365 (av 428)
Antall kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen221239
Antall kommuner med bunnfradrag9996
Tabell 9.4 Kommuner med eiendomsskatt
Last ned tabelldata (Excel)

Inntekter fra eiendomsskatt økte med 16,2 % fra 2014 til 2015.

Note: Fra SSB – Definisjon:
Eiendomsskatten på en bolig skal gi informasjon om eiendomsskattetrykket for en normal bolig i kommunen.
Nedenfor er det noen stikkord som skal være retningsgivende for angivelsen av størrelsen på eiendomsskatten:

  • En bolig på 120m2 (bruksareal) en etasje uten kjeller
  • Beliggende i/nær kommunesenteret
  • Vanlig husbankstandard
  • Ikke garasje
  • Tomt: 1000m2