a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2017201820192020 
Oppvekst og levekår    
Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte) 
Skole 7 og 10 trinn (elev)Skole 7 og 10 trinn (elev)Skole 7 og 10 trinn (elev)Skole 7 og 10 trinn (elev) 
Barnehage (foresatte)Barnehage (foresatte)Barnehage (foresatte)Barnehage (foresatte) 
Stavanger legevaktStavanger legevaktStavanger legevaktStavanger legevakt 
Ressurssenter for styrket barnehagetilbudSFO 2.trinn (foresatte)Ressurssenter for styrket barnehagetilbudSFO 2.trinn (foresatte) 
Kulturskolen (Foresatte) Bofellesskap PUH (Pårørende)HjemmesykepleieHjemmehjelpstjenesten 
JordmortjenestenAvlastning i boligAktivitetssenter psykisk helseKulturskolen (foresatte) 
HelsestasjonKorttidsopphold sykehjem rehabiliteringBofellesskap psykisk helse Jordmortjenesten 
Sykehjem dagsenter UngdomsundersøkelsenHelsestasjon 
Sykehjem pårørende  Fysio- og ergoterapitjenesten 
Flyktningseksjonen  Sykehjem dagsenter 
Bymiljø og utbygging    
VA-tjenesterRenovasjonVA-tjenesterRenovasjon 
RenovasjonIdrettRenovasjonIdrett 
 Destinasjonsparker (ParkCheck) Destinasjonsparker (ParkCheck) 
 Nabolagsparker (ParkCheck) Nabolagsparker (ParkCheck) 
Personal og organisasjon    
MedarbeiderundersøkelseMedarbeiderundersøkelseMedarbeiderundersøkelseMedarbeiderundersøkelse 
ServicetorgetServicetorgetServicetorgetServicetorget 
Annet    
 Internbruker Internbruker 
Tabell 9.6 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2017-2020
Last ned tabelldata (Excel)