a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev (i kr)  
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175  
Matrikkelbrev over 10 sider 350  
Tabell 12.33 Gebyr for utsendelse av matrikkelbrev
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.