a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Beregning av gebyrgrunnlag 2017 (i kr)2017 
Kapitalkostnader   
Avskrivninger 4 019 000  
Renter restkapital543 000 
Sum kapitalkostnader4 562 000 
   
Drift og vedlikehold  
Kjøp fra IVAR IKS60 200 000 
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS 57 710 000  
Hovedpost 0 (lønn)5 935 000 
Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp)21 615 000 
Internkjøp1 020 000 
Kapitalkostnad4 562 000 
Skadedyrbekjempelse 750 000  
Gebyrgrunnlag 151 792 000  
Tabell 12.3 Beregning av gebyrgrunnlag for 2017
Last ned tabelldata (Excel)

Beregning av dekningsgrad (forhold mellom gebyrinntekter og gebyrgrunnlag):
Foreslåtte inntekter 2017: kr 147 025 000
Dekningsgrad: kr 147 025 000 / kr 151 792 000 = 96,8 %
Differansen dekkes gjennom bruk av midler fra renovasjonsfondet.