a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er uendret fra 2016 i tråd med forslag til statsbudsjett for 2017.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er uendret fra 2016 i tråd med forslag til statsbudsjett for 2017. I tillegg betales det for måltider. Rådmannen foreslår å øke betaling for måltider med 2,5 % til kr 49 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 87 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

NettoinntektPris per opphold 2017 (i kr) 
Under 2G (0 – 185 152) 129 
Over 2G (>185 152)167 
Tabell 12.13 Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider
Last ned tabelldata (Excel)

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.