a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Skatt og rammetilskudd
(hele tusen kroner)
2016
Opprinnelig vedtatt budsjett
2016
Justert budsjett per 2. tertial
2017
Vedtatt budsjett
2018
Vedtatt budsjett
2019
Vedtatt budsjett
2020
Vedtatt budsjett
 
Formue- og inntektsskatt -5 092 000 -4 945 300 -4 980 000 -5 009 000 -5 051 000 -5 095 000  
Vekst fra året før3,3 %0,3 %0,7 %0,6 %0,8 %0,9 % 
% av landsgjennomsnittet137,9 %132,9 %129,5 %129,7 %129,9 %129,9 % 
Antall innbyggere 01.01.xx 132 644 132 644 133 272 133 906 134 905 135 950  
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 38 226 37 282 37 367 37 407 37 441 37 477  
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 27 719 28 058 28 852 28 847 28 833 28 848  
Diff. Stavanger og landsgj.snittet 10 507 9 224 8 515 8 560 8 608 8 629  
        
Rammetilskudd:        
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) -2 998 000 -2 998 000 -3 099 000 -3 119 500 -3 142 500 -3 169 000  
Utgiftsutjevning 457 592 457 592 400 578 404 787 407 487 411 787  
INGAR 7 577 7 577 13 409 13 400 13 400 13 400  
Saker med særskilt fordeling -17 348 -17 348 -20 187 -20 187 -20 187 -20 187  
Storbytilskudd -49 000 -49 000 -48 800 -49 000 -49 300 -49 600  
Tapskompensasjon skjønn -27 400 -27 400      
Saldering NB /RNB -13 921 -13 921      
Prosjektskjønn  -650      
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. -2 640 500 -2 641 150 -2 754 000 -2 770 500 -2 791 100 -2 813 600  
Inntektsutjevning 888 700 781 400 730 000 733 500 740 100 744 600  
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning -1 751 800 -1 859 750 -2 024 000 -2 037 000 -2 051 000 -2 069 000  
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet -6 843 800 -6 805 050 -7 004 000 -7 046 000 -7 102 000 -7 164 000  
Sum endring i % fra opprinnelig budsjett året før  2,9 %0,6 %0,8 %0,9 % 
Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)