a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Gebyr for mindre endringer (i kr)  
Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst,
og andre mindre justeringer av plankart og eller bestemmelser
6 210 
For arealer t.o.m. 2 000 m221 860 
For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2 36 370  
For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2 58 420  
For arealer over 10 000 m2 73 060  
Tabell 4.36 Gebyr for mindre endringer
Last ned tabelldata (Excel)

Tilleggsgebyr: