a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2016 videreføres våren og høsten 2017. Betalingssatser for 2017 er:

PlassPeriodeMånedspris
100 %01.01 - 31.122 855
60 %01.01 – 31.121 965
Tabell 4.9 Månedspris SFO, 2017
Last ned tabelldata (Excel)

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller inntektskravene vil i perioden 01.01 – 31.12 kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 855 per måned til kr 890 per måned. Dette er differansen mellom en 100 % plass og en 60 % plass.

Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.