a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjett å endre egenandelsordningene på fysioterapitjenesten. Med forbehold om at forslaget blir vedtatt av stortinget har bystyret bestemt å innføre egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter etter gjeldende satser vedtatt fra 1.juli 2016. Det vil være utfordrende å innføre dette fra 1.januar 2017 da det krever tilrettelegging for dette i fagsystemet. Dette vil derfor innføres på det tidspunktet det er praktisk mulig.

FysioterapitjenesterPris (kr) 
Undersøkelse inntil 30 minutter170 
Behandling hos fysioterapeut  
20 minutter98 
30 minutter154 
40 minutter191 
60 minutter242 
90 minutter300 
Behandling i grupper  
30 minutter55 
60 minutter97 
90 minutter138 
Annet  
Utskrift/kopiering av pasientjournal85 
Ekspedisjonsgebyr59 
Tabell 4.17 Egenandel på fysioterapi
Last ned tabelldata (Excel)