a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Som et virkemiddel for å forbedre den lokale luftkvaliteten i Stavanger kommune foreslås det å innføre piggdekkavgift. Avgiften foreslås å innføres fra høsten 2017. Satsene er fastsatt i nasjonal forskrift.
Piggdekkavgiften innføres med forbehold om samtykke hos Veidirektoratet og at den lokale forskriften vedtas.

Piggdekkavgift  
Avgift per sesong 1 400  
Månedsavgift 450  
Dagsavgift 35  
Tabell 12.38 Piggdekkavgift
Last ned tabelldata (Excel)

For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene doblet.