a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rådmannens forslag

6
Kultur og byutvikling

Kommunen skal bidra til å åpne muligheter og gi ønsket utviklingsrom for innbyggere og næringsliv. En attraktiv og levende by tilbyr blant annet et spennende kulturtilbud, et variert boligtilbud i gode bomiljøer, og gode muligheter for å bevege seg trygt og enkelt i byområdet med miljøvennlige transportformer.