a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rådmannens forslag

17
Svar på spørsmål

Svar på spørsmål mottatt  fra ulike politiske partier etter framleggelsen av forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 for Stavanger kommune.