a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rådmannens forslag

3
Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer

Endringene i kommunens økonomiske rammebetingelser gir vedvarende lavere vekstforventninger i årene framover. Kommunens ressursbruk må planlegges og forvaltes på en slik måte at tilstrekkelig handlefrihet opprettholdes på langt sikt. Netto driftsresultat er utfordrende å nå i planperioden og gjeldsgraden vokser. Usikkerhet rundt inntektsutviklingen oppstår særlig i perioder med konjunkturnedgang, befolkningsendring, skattereform og omlegging av inntektssystemet.