a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rådmannens forslag

5
Oppvekst og levekår

Økende sosial ulikhet i levekår, levevaner og helse må i størst mulig grad begrenses. Satsingen på forebygging og tidlig innsats som fremmer egenmestring og god folkehelse skal videreføres og styrkes. Redusert økonomisk handlingsrom krever langsiktige tiltak og omstillinger.