a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rådmannens forslag

7
Bymiljø og utbygging

Gjennom revidering av klima- og miljøplanen skal kommunen tilrettelegge for å ta hensyn til klimautfordringene. De lokale, direkte klimagassutslippene i Stavanger er i hovedsak knyttet til transport og bruk av fossil energi. Arbeidet med å redusere energiforbruket i den kommunale bygningsmassen fortsetter.

Kommunale bygg og anlegg må ha god teknisk standard. Økonomisk handlingsrom og helhetlige prioriteringer avgjør rekkefølgen av vedlikeholdet, og hvor raskt det bygningsmessige vedlikeholdsetterslepet kan reduseres.