a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rådmannens forslag

8
Kommunale foretak

Stavanger kommune har etablert 6 kommunale foretak (KF). Foretakene er en del av kommunen som konsern (samme rettssubjekt). Bystyrets vedtak om budsjett for det kommende kalenderår skal omfatte kommunens virksomhet i kommunale foretak, jf. kommuneloven § 46 nr. 2. Bystyrets vedtak om årsbudsjett skal således gi bindende økonomiske rammer for foretakenes drift og investeringer, herunder rammer for låneopptak. Styret for foretaket har ansvar for å fastsette foretakets detaljerte budsjett (særbudsjett) for året i henhold til bystyrets vedtak om årsbudsjett. I kapittel 8 inngår foretakenes forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020, samt rådmannens vurderinger og forslag til vedtak knyttet til det enkelte budsjettforslag.