a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rådmannens forslag

4
Langsiktig omstilling og utvikling

Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående i hele organisasjonen for å sikre effekt. I all omstilling er utvikling av lederskap og ivaretakelse og utvikling av de menneskelige ressursene i organisasjonen viktig. Kommunen må ha nødvendig kompetanse og evne til nytenkning og omstilling for å være handlekraftig i møte med framtidige utfordringer.