a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

12.6.1 Skolefritidsordningen (SFO)

Rådmannen foreslår at betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2016 videreføres våren og høsten 2017. Betalingssatser for 2017 er:

PlassPeriodeMånedspris
100 %01.01 - 31.122 855
60 %01.01 – 31.121 965
Tabell 12.9 Månedspris SFO, 2017
Last ned tabelldata (Excel)

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller inntektskravene vil i perioden 01.01 – 31.12 kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 855 per måned til kr 890 per måned. Dette er differansen mellom en 100 % plass og en 60 % plass.

Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

12.6.2 Ungdom og fritid

Fiks Ferigge Ferie

Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommunes aktivitetstilbud til barn og unge i skolens sommerferie. Tilbudet består av ferieklubber med base i kommunens bydelshus, sommerleirer på Vier, og sommerskole i Lundsvågen.

Rådmannen foreslår at betalingssatsene Fiks Ferigge Ferie (FFF) økes med kommunal deflator på 2,5 %.

Type tilbudPris egenandel 2016Pris egenandel 2017 
Ferieklubb 1 745 1 789  
Sommerleir 2 775 2 844  
Sommerskole 2 260 2 317  
Tabell 12.10 Egenandel Fiks Ferigge Ferie
Last ned tabelldata (Excel)

K46

K46 er et hjelpetilbud for unge med rusproblemer i alderen 16 – 25 år, der målet er å gi unge en mulighet til et liv uten avhengighet av rusmidler. K46 har to avdelinger; 1.etg er et lavterskel dag/kveldstilbud der det legges vekt på veiledning, og 2.etg som er et heldøgnstilbud med 5 plasser, for ungdom som venter på langvarig behandling, bolig og/eller andre hjelpetiltak.

Egenandel døgnpris K46 2.etg økes med 2,5 % til kr 284.

Bydelshus

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies ut etter gitte satser til arrangementer i privat regi.

Type arrangement/leietaker  Pris 
Private barneselskaper 500 pr gang 
Private arrangementHverdager under 3 timer330 pr time 
Private arrangementHverdager over 3 timer1 320 pr gang 
Private arrangementKveldstid fre- lør- eller søndag1 320 pr gang 
Private arrangementHele dagen fre- lør- eller søndag1 925 pr dag 
Private arrangementHele helgen3 850 pr helg 
Klassefester o.l. regi av FAU/elevråd/skole 0 
Frivillige lag og organisasjoner 0 
Møter kommunale etater i bydelen 0 
Fast lagerplass for brukere av bydelshuset 750 pr år 
Frisør / fotpleier 50 pr time 
Privat næringsvirksomhetFast kontorplass3 450 pr måned  
OrganisasjonerFast kontorplass2 000 pr måned  
Ungdomsorganisasjoner u/ansattFast kontorplass750 pr måned  
Ungdomsorganisasjoner m/ansattFast kontorplass1 500 pr måned  
Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang250 pr 6 timer/uke  
Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang150 pr 3 timer/uke  
Tabell 12.11 Gebyrer ved leie av lokaler i kommunens bydelshus
Last ned tabelldata (Excel)