a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tjenestebeskrivelse

Idrettsavdelingens oppgave er å legge til rette for idrettsaktivitet på kommunens utendørs idrettsanlegg, i idrettshaller, svømmehaller og skolelokaler.

Avdelingen fordeler treningstider til brukerne av anleggene. Avdelingen har også ansvar for å levere brukertjenester til idrettslagene og andre brukere, i forbindelse med ulike arrangement i idrettsanleggene.

Andre viktige oppgaver er å fordele ulike tilskudd og å gjennomføre behovsanalyser som grunnlag for politiske beslutninger om utbygging av nye idrettsanlegg.

Prioriterte oppgaver i planperioden

AktivBy som bookingsystem og informasjonsverktøy                                                                       
Idrettsavdelingen vil videreutvikle bookingsystemet og informasjonsverktøyet AktivBy. Avdelingen er i dialog med Bergen kommune og Fjell kommune om et samarbeid, der avdelingen skal utvikle AktivBy til en felles løsning for bruken av idrettsanleggene.

Følge opp fagplanen for idrett 2014-2029                                                                                                
Idrettsavdelingen skal fortsette arbeidet for at kommunen bygger ut de nye idrettsanleggene som er vedtatt og prioritert i Fagplan for idrett 2014-2029. Svømmeanlegget Gamlingen åpner sommeren 2017. Fase 2 av skateparken på Tasta bygges i 2017. Garderober og klubbhus på Midjord åpner i 2017. Dobbel idrettshall ved Hetlandshallen åpner høsten 2018.

Rehabilitering av de første kunstgressbanene er i gang
Stavanger kommune har startet opp rehabiliteringen av de første ni kunstgressbanene. De to første banene har fått nytt kunstgressdekke og er tatt i bruk. I løpet av 2017 vil de neste 6-7 banene få nytt kunstgressdekke. Idrettsavdelingen sin drift av disse banen vil bli lettere etter at banene har blitt rehabilitert.

Budsjettramme for Idrett 2017-2020
Linjenr 2017201820192020
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 127 473 127 473 127 473 127 473
 Endringer:    
212Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet) -500 -500 -500 -500
213Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019 1 050 0 1 050 0
214Økte billettinntekter i svømmehallene -500 -1 000 -1 000 -1 000
215Opphør av tilskudd til Beach volleyball
World Tour Stavanger
-2 500 -2 500 -2 500 -2 500
216Leieinntekter OTD i 2017 og 2019 -700 0 -700 0
217Indeksregulering Oilers investa AS 150 250 350 450
218Samdrift mellom svømmehall og idrettshall
på Kvernevik og Hundvåg
-1 200 -1 200 -1 200 -1 200
 Driftskonsekvenser av investeringer:    
219Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017 -1 100 -2 200 -2 200 -2 200
220Hetlandshallen, dobbel idrettshall0 800 2 000 2 000
221Nye Gamlingen 2 900 5 000 5 000 5 000
222Kvernevik svømmehall 1 050 1 050 1 050 1 050
223Skateanlegg på Tasta 125 125 125 125
224Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall
grunnet rehabilitering
2 500 2 800 0 -900
 Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 128 748 130 098 128 948 127 798
Tabell 7.6 Budsjettramme for Idrett 2017-2020, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.